Objekty

V tejto galérií najdete obľúbenú a i komerčne úspešnú sériu fotografií z asfaltového chodníka, ale i iné fotografie, ktoré nespadajú do kategórie krajiniekObjekty

Objekty

Objekty

Objekty

Objekty

Objekty

Objekty

Objekty

Objekty

Objekty

Objekty

Objekty